Gebruiksvoorwaarden

De websites van het Massage Therapy Center (massagetherapycenter.be) (de “Websites”) worden tot je beschikking gesteld door de uitgever (de “Uitgever”) Geert De Vuyst, p/a Geert De Vuyst, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België (noteer: dit is het domicilieadres van de onderneming, dus niet het adres van de praktijk), onderneming BE-0825.999.441, onder de volgende voorwaarden.

Door de Websites te gebruiken, word je (de “Gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Disclaimer – Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze Websites is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Het Massage Therapy Center biedt complementaire massagetherapie. Voor medische behandelingen, contacteer je kinesitherapeut (NL: fysiotherapeut, EN: physical therapist), dokter of arts-specialist in de fysische geneeskunde (EN: physiotherapist).

Alle op deze Websites opgenomen informatie en toepassingen van massagetherapie, aromatische extracten, plantaardige oliën en maceraten zijn geen vervanging voor advies of dienstverlening van medische of zorgverlenende professionals of instanties en kan niet gezien worden als een vervanging voor medische zorg of ondersteuning. In geval van twijfel, raadpleeg een arts.

De Uitgever van deze website heeft deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door misinterpretatie, eventuele onjuistheden of onvolledigheid.

De Uitgever van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van andere gepubliceerde informatie waarnaar op de Websites wordt verwezen.

Privacybeleid

Het Privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs.

Koppelingen naar Websites van derden

Koppelingen naar websites van derden impliceren niet dat de Uitgever van de Websites de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Uitgever, aangezien de Uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De Uitgever van de Websites behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden onder dewelke de Websites wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van de Websites ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van de Gebruiksvoorwaarden.