Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Massage Therapy Center, handelsnaam van Geert De Vuyst, BE-0825.999.441, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België (noteer: dit is het domicilieadres van de onderneming, dus niet het adres van de praktijk).

Kom op tijd

Wees op tijd: we vinden het belangrijk dat je rustig kan aankomen en bekomen zodat iedereen de tijd krijgt die zij/hij verdient.

Cliëntenfiche

Om de kwaliteit van onze lichaamsmassages te waarborgen, vragen we je bij je eerste bezoek aan de praktijk een cliëntenfiche in te vullen, na te lezen en te ondertekenen.

Hygiëne

Uit respect voor jezelf, onze andere cliënten en onszelf hechten we het uiterst belang aan hygiëne.

Elke lichaamsmassage wordt voorafgegaan door een voetbad.

Bij koorts, een besmettelijke infectieziekte of een niet-genezen open wonde kan je lichaamsmassage niet doorgaan. Wacht niet tot het laatste moment om je afspraak te wijzigen. Je kan je afspraak wijzigen tot 48 uur voor aanvang van je geplande afspraak. Zie “Je afspraak wijzigen”.

Bij epidemie geldt tevens volgende regel:

Heb je in de 14 dagen voorafgaand aan je afspraakdatum een of meerdere symptomen gekregen zoals:

 • koorts,
 • rillingen,
 • hoesten,
 • niezen (bij infectie),
 • moeite met ademhalen,
 • symptomen van verkoudheid,

of ben je de 14 dagen voorafgaand aan je afspraakdatum in contact geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus?

Kom dan niet naar de praktijk.

Verplaats je afspraak.

Belangrijk: krijg je koorts, stel je een besmettelijke infectieziekte vast of loop je een open wonde op binnen de 48 uur voor aanvang van je geplande afspraak?

Wees fair en informeer ons telefonisch op +32 477 930 255. NIET via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media. Zo hoeven we niet nutteloos op je te wachten en kunnen je plaats aanbieden aan andere klanten.

Om misbruik te vermijden geldt volgende regel: bij een eerste bezoek wordt je voorschot niet terugbetaald en, indien je een afspraak maakte met een cadeaubon, vervalt je cadeaubon.

Cadeaubon

Je kan een cadeaubon aankopen voor een specifieke lichaamsmassage of zelf de waarde van je bon bepalen. Een cadeaubon voor een specifieke lichaamsmassage dient besteed te worden voor de op de bon genoteerde lichaamsmassage. De aan de betreffende lichaamsmassage verbonden voorwaarden, op datum van uitvoering van de lichaamsmassage, zijn van toepassing. De enige uitzondering hierop is de zwangerschapsmassage: indien deze niet kan plaats vinden voor de bevalling, kan je de waarde van de bon gebruiken voor een andere lichaamsmassage.

Je cadeaubon is 6 maand geldig na datum van uitgifte. De uiterste geldigheidsdatum (vervaldatum) is genoteerd op je cadeaubon.

Je afspraak moet plaatsvinden binnen de 6 maanden na datum van uitgifte van de bon (dus niet: de datum waarop je reserveert). Hou rekening met onze beschikbaarheid en wacht dus niet tot je bon bijna vervallen is om je afspraak te maken.

Een cadeaubon aangekocht voor een specifieke lichaamsmassage heeft een prijsgarantie gedurende deze 6 maanden.

Je cadeaubon wordt niet terugbetaald, niet aan de aankoper, noch aan de begunstigde. De enige uitzondering hierop betreft de van kracht zijnde wetgeving inzake overeenkomsten op afstand, waaronder het herroepingsrecht bepaald in de wet van 6 april 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), die bepaalt dat je het recht hebt afstand te doen van je aankoop binnen de 14 dagen na aankoop.

Je kan de waarde van je cadeaubon volledig of gedeeltelijk gebruiken bij een afspraak voor lichaamsmassage. Bij gedeeltelijk gebruik blijft je cadeaubon actief met het resterend bedrag. Het saldo wordt niet uitbetaald. De geldigheidsdatum van je bon wordt niet verlengd.

Je cadeaubon kan niet geretourneerd worden, niet door de aankoper, noch door de begunstigde. De waarde van je cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en/of andere vormen van uitbetalingen. Een niet gebruikte cadeaubon, of een cadeaubon met een resterende waarde, die niet besteed is op de vervaldatum, vervalt zonder enige financiële of andere tegemoetkoming.

Indien de praktijk tijdelijk sluit voor perioden vanaf 15 opeenvolgende dagen, wordt de geldigheidsdatum van je cadeaubon automatisch verlengd met de duur van de sluiting.

Als ontvanger van een cadeaubon kan je je bon vrijblijvend en kosteloos registreren op “Mijn cadeaubon”. Bezoek de pagina voor meer informatie.

Je afspraak maken

 • Voor 1 persoon: online of telefonisch op +32 477 930 255. Je afspraak voor solomassage is definitief.
 • Voor duomassage (2 personen): online of telefonisch op +32 477 930 255. Boek je een duomassage online, dan is je afspraak niet definitief. We kijken onze agenda’s nog eens na en je ontvangt een bevestiging binnen de 24 uur.

We maken geen afspraken via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media.

Afspraken voor last minutes kunnen enkel online gemaakt worden.

Je afspraak bevestigen

Eerste bezoek aan de praktijk, of duomassage?

Je afspraak is pas definitief na betaling van een voorschot van 50%:

Maak je een afspraak met een cadeaubon, dan is een voorschot niet vereist.

Je voorschot dient ons te bereiken uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de dag en het uur van je afspraak.

Voor afspraken voor last minutes dient je voorschot ons te bereiken uiterlijk 4 uur voorafgaand aan de dag en het uur van je afspraak.

Voor specifieke promoties kan voor het voorschot een verschillende betalingstermijn gelden.

Je afspraak wijzigen

Wijzig je afspraak:

telefonisch op +32 477 930 255
of
online (Enkel indien je je afspraak online maakte. Gebruik de link onderaan de bevestigingsmail)

We aanvaarden geen wijziging via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Je kan je afspraak wijzigen tot 48 uur voor aanvang van je gemaakte afspraak, door ze te verplaatsen naar een ander moment binnen de twee maanden na datum van je oorspronkelijke afspraak. Verkies je geen nieuwe afspraak te maken binnen de twee maanden, dan wordt het voorschot niet terugbetaald en maakte je een afspraak met een cadeaubon, dan vervalt de cadeaubon.
 • We aanvaarden geen wijziging via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media.
 • Kennisgeving na 48 uur voor aanvang van je gemaakte afspraak, kennisgeving via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media, evenals niet opdagen zonder verwittiging, worden beschouwd als annulatie van je afspraak. Je voorschot wordt niet terugbetaald en maakte je een afspraak met een cadeaubon, dan vervalt de cadeaubon.

Afspraken voor last minutes kunnen niet gewijzigd worden.

Je afspraak annuleren

Let op! Misschien wil je je afspraak op een ander moment inplannen. Dan hoef je niet te annuleren. Zie “Je afspraak wijzigen”.

Annuleer je afspraak:

telefonisch op +32 477 930 255
of
online (Enkel indien je je afspraak online maakte. Gebruik de link onderaan de bevestigingsmail)

We aanvaarden geen annulatie via SMS, e-mail, Facebook of andere sociale media.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Je kan je afspraak op elk moment annuleren. Je voorschot wordt niet terugbetaald en maakte je een afspraak met een cadeaubon, dan vervalt de cadeaubon.
 • Je voorschot dient ons te bereiken uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de dag en het uur van je afspraak. Hebben we je voorschot niet tijdig ontvangen, dan annuleren we je afspraak, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Voor afspraken voor last minutes dient je voorschot ons te bereiken uiterlijk 4 uur voorafgaand aan de dag en het uur van je afspraak. Hebben we je voorschot niet tijdig ontvangen, dan annuleren we je afspraak, zonder voorafgaande kennisgeving.

Afspraken voor last minutes kunnen niet geannuleerd worden.