Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement winactie ’t Eiland 2018

Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd “Winactie ’t Eiland 2018”.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de volgende partijen, hierna “Organisatoren” genoemd, gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24, 8530 Harelbeke B-8530:

Massage Therapy Center, vertegenwoordigd door Geert De Vuyst, gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 101, 8530 Harelbeke B-8530, ondernemingsnummer BE-0825.999.441,

Esthetiek Emely, vertegenwoordigd door Emely De Vrieze, gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 002, 8530 Harelbeke B-8530, ondernemingsnummer BE-0669.712.546.

Deze wedstrijd loopt van zaterdag 12 mei 2018 14u00 t.e.m. 13 mei 2018 23u59.

Er zijn 2 prijzen te winnen.

Er wordt maximaal één prijs toegekend per fysiek persoon gedurende de looptijd van de wedstrijd.

De prijs is een cadeaubon van €63, te besteden bij reservatie van een deugddoende voetverzorging bij Esthetiek Emely met aansluitend een heerlijke rug-, nek- en schoudermassage bij Massage Therapy Center.

De cadeaubon is 6 maand geldig. De cadeaubon kan ingeruild worden tegen de genoemde prijs, binnen de 6 maanden na de bekendmaking van de winnaar, voor een behandeling in de praktijken van de Organisatoren gelegen in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24, 8530 Harelbeke B-8530, of in een andere praktijkruimte zoals aangegeven door de organisator op het moment van het maken van de telefonische afspraak. De behandelingen (voetverzorging en rug-, nek- en schoudermassage) dienen niet aansluitend gereserveerd te worden.

De winnaar verliest zijn recht op de prijs, indien hij/zij geen afspraak maakt binnen de zes (6) maanden na de bekendmaking van de winnaar, of indien de winnaar zich niet wenst vrij te maken of zich niet kan vrijmaken tijdens de openingsuren van de Organisatoren.

De prijzen worden afgehandeld door Organisatoren.

De prijzen te winnen in de wedstrijd zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het uitvoeren van de volgende acties:

  1. Kom op 12 mei 2018 langs op de openkijkdag van Groepspraktijk ’t Eiland tussen 14u en 20u
  2. Neem er een originele foto/selfie
  3. Post deze foto/selfie OPENBAAR op jouw Facebookprofiel en zet er een leuk tekstje bij*
  4. Tag zowel Massage Therapy Center als Esthetiek Emely in jouw bericht

*Maak je foto op 12 mei 2018; je kan hem posten tot uiterlijk zondag 13 mei 2018 23u59.

De deelnemer die de meest originele inzending heeft gegeven op de wedstrijdvraag wint de prijs. De antwoorden worden beoordeeld door een externe jury van afgevaardigden van partnerorganisaties van Organisatoren.

Deze winactie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Bij deelname zal iedere deelnemer Organisatoren, evenals Facebook, vrijwaren voor elke aanspraak die zijn oorsprong vindt in de deelname aan deze wedstrijd.

Deelnemen aan de wedstrijd is kosteloos.

De winnaars zullen ten laatste op 23 mei 2018 op de hoogte worden gebracht via de Facebookpagina’s van Massage Therapy Center en Esthetiek Emely. De resultaten van de wedstrijd kunnen tevens beschikbaar gemaakt worden op de websites van de Organisatoren.

De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

De deelnamevoorwaarden zijn duidelijk uiteengezet op de webpagina https://www.massagetherapycenter.be/winactie/

Door deelname aan de wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

De wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die in België woonachtig zijn, met uitzondering van de personeelsleden en medewerkers van Organisatoren zelf en van de ondernemingen die door Organisatoren bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, evenals de gezinsleden die op hetzelfde adres wonen als deze uitgesloten personen.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van leesbare, correcte, actuele en complete informatie.

Indien een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders of voogd te beschikken en dient deze goedkeuring, op eerste verzoek van Organisatoren, voorgelegd te worden.

Deelname dient te gebeuren uiterlijk zondag 13 mei 2018 23u59. Laattijdige deelnames worden niet in aanmerking genomen. De datum waarop de deelnemer de vereiste acties uitvoert geldt als bewijs.

In geval de Organisatoren het vermoeden hebben van misbruiken, misleiding of bedrog behouden ze zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Organisatoren uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toestemming aan Organisatoren om tot publicatie op de websites:

www.massagetherapycenter.be
www.facebook.com/massagetherapycenterBE
www.facebook.com/esthetiekEmely

van zijn/haar voornaam en familienaam over te gaan als hij/zij tot de winnaars van de wedstrijd behoort.

Organisatoren houden zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien onvoorzienbare omstandigheden dit vereisen of noodzakelijk maken. Organisatoren kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Bijgevolg kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van elektronische communicatiediensten of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen nooit ingeroepen worden als grond voor enige verplichting in hoofde van Organisatoren.

Het privacybeleid van de Organisatoren, zoals beschikbaar op de pagina’s https://www.massagetherapycenter.be/privacybeleid/ maakt integraal deel uit van dit wedstrijdreglement.

De persoonsgegevens die Organisatoren verzamelen van de deelnemers worden opgenomen in een bestand dat voor direct mailing kan aangewend worden door Organisatoren, conform de bepalingen in het Privacybeleid.

Alle betwistingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Organisatoren.

Over dit wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt uitsluitend correspondentie gevoerd via e-mail en niet via brief noch telefoon.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties met betrekking op deze wedstrijd gelden als aanvulling op dit reglement. Alle beslissingen van Organisatoren zijn steeds zonder enig verhaal.

Wedstrijdreglement winactie Natuurlijk aroma’s in huis 2018

Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd Natuurlijk aroma’s in huis 2018.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de volgende partijen, hierna “Organisatoren” genoemd, gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24, 8530 Harelbeke B-8530:

Massage Therapy Center, vertegenwoordigd door Geert De Vuyst, gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 101, 8530 Harelbeke B-8530, ondernemingsnummer BE-0825.999.441.

Deze wedstrijd loopt van zaterdag 12 mei 2018 14u00 t.e.m. zaterdag 12 mei 2018 20u00.

Er is 1 prijs te winnen.

Er wordt maximaal één prijs toegekend per fysiek persoon gedurende de looptijd van de wedstrijd.

De prijs is een set van 3 aromatische plantextracten: Pranarôm Zoete sinaasappel extract (10 ml), Pranarôm Mandarijn extract (10 ml), Pranarôm Balsemspar essentiële olie (10 ml).

De winnaar verliest zijn recht op de prijs, indien hij/zij de prijs niet afhaalt binnen de zes (6) maanden na de bekendmaking van de winnaar.

De prijzen worden afgehandeld door Organisatoren.

De prijzen te winnen in de wedstrijd zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het uitvoeren van de volgende acties, tijdens de opening van Groepspraktijk ’t Eiland op zaterdag 12 mei 2018, tussen 14u en 20u:

Noem de 3 plantextracten in het mengsel in deze verstuiver. Omcirkel 3 oliën uit deze lijst:
1. Balsemspar of Balsemzilverspar EO (Abies balsamea, naald)
2. Bergamot extract (Citrus aurantium ssp. bergamia, schil)
3. Citroen extract (Citrus limon, schil)
4. Echte lavendel EO (Lavandula angustifolia ssp. angustifolia, bloeiende top)
5. Limoen extract (Citrus aurantifolia, schil of fruit)
6. Mandarijn extract (Citrus reticulata, schil)
7. Mandravasarotra of Saro EO (Cinnamosma fragrans, blad)
8. Roomse kamille EO (Chamaemelum nobile of Anthemis nobilis, bloem)
9. Rozengeranium (Egyptische) EO (Pelargonium x asperum, blad)
10. Zoete sinaasappel extract (Citrus sinensis, schil)

Geef je antwoord op deze vraag: Wat is je favoriete geur?

De deelnemer die het grootst aantal oliën juist heeft, wint. Bij gelijke stand wint de deelnemer die het meest originele antwoord gaf op de wedstrijdvraag. De antwoorden worden beoordeeld door een externe jury van afgevaardigden van partnerorganisaties van Organisatoren.

Deelnemen aan de wedstrijd is kosteloos.

De winnaars zullen ten laatste op 23 mei 2018 persoonlijk op de hoogte worden gebracht via de contactinformatie uit het deelnameformulier. De resultaten van de wedstrijd kunnen tevens beschikbaar gemaakt worden op de websites van de Organisatoren.

De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

De deelnamevoorwaarden zijn duidelijk uiteengezet op de webpagina https://www.massagetherapycenter.be/winactie/

Door deelname aan de wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

De wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die in België woonachtig zijn, met uitzondering van de personeelsleden en medewerkers van Organisatoren zelf en van de ondernemingen die door Organisatoren bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, evenals de gezinsleden die op hetzelfde adres wonen als deze uitgesloten personen.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van leesbare, correcte, actuele en complete informatie.

Indien een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders of voogd te beschikken en dient deze goedkeuring, op eerste verzoek van Organisatoren, voorgelegd te worden.

Deelname dient te gebeuren uiterlijk zondag 13 mei 2018 23u59. Laattijdige deelnames worden niet in aanmerking genomen. De datum waarop de deelnemer de vereiste acties uitvoert geldt als bewijs.

In geval de Organisatoren het vermoeden hebben van misbruiken, misleiding of bedrog behouden ze zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Organisatoren uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toestemming aan Organisatoren om tot publicatie op de websites:

www.massagetherapycenter.be
www.facebook.com/massagetherapycenterBE

van zijn/haar voornaam en familienaam over te gaan als hij/zij tot de winnaars van de wedstrijd behoort.

Organisatoren houden zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien onvoorzienbare omstandigheden dit vereisen of noodzakelijk maken. Organisatoren kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Bijgevolg kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van elektronische communicatiediensten of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen nooit ingeroepen worden als grond voor enige verplichting in hoofde van Organisatoren.

Het privacybeleid van de Organisatoren, zoals beschikbaar op de pagina’s https://www.massagetherapycenter.be/privacybeleid/ maakt integraal deel uit van dit wedstrijdreglement.

De persoonsgegevens die Organisatoren verzamelen van de deelnemers worden opgenomen in een bestand dat voor direct mailing kan aangewend worden door Organisatoren, conform de bepalingen in het Privacybeleid.

Alle betwistingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Organisatoren.

Over dit wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt uitsluitend correspondentie gevoerd via e-mail en niet via brief noch telefoon.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties met betrekking op deze wedstrijd gelden als aanvulling op dit reglement. Alle beslissingen van Organisatoren zijn steeds zonder enig verhaal.

Wedstrijdreglement winactie eindejaar 2017

Deze actie is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd “Winactie eindejaar 2017”.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Geert De Vuyst (hierna “Geert De Vuyst” genoemd), gevestigd in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 101, 8530 Harelbeke B-8530, ondernemingsnummer BE – 0825.999.441.

Deze wedstrijd loopt van 4 december 2017 0u01 t.e.m. 31 december 2017 23u59.

Er wordt maximaal één prijs toegekend per fysiek persoon gedurende de looptijd van de wedstrijd.

De prijs is een cadeaubon voor een intensieve lichaamsmassage, inclusief voetbad en aromatherapie op maat met persoonlijke massage oliën, massage van 1 uur plus voetbad. De cadeaubon is 6 maand geldig. De cadeaubon kan ingeruild worden tegen de genoemde prijs, binnen de 6 maanden na de bekendmaking van de winnaar, voor een behandeling in de praktijk gelegen in Groepspraktijk ’t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 101, 8530 Harelbeke B-8530, of in een andere praktijkruimte zoals aangegeven door de organisator op het moment van het maken van de telefonische afspraak.

De prijzen worden afgehandeld door Geert De Vuyst.

De prijzen te winnen in de wedstrijd zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het uitvoeren van de volgende acties:

(1) Liken van de Facebookpagina van Massage Therapy Center: https://www.facebook.com/massagetherapycenterBE/

(2) Posten van een antwoord op de wedstrijdvraag als een bericht (“Schrijf iets op deze Pagina…”) op de tijdlijn van de Facebookpagina van Massage Therapy Center

Wedstrijdvraag: Wat is je favoriet aroma tijdens massage? en vertel waarom.

(3) Invullen en doorsturen van het deelnameformulier op de pagina https://www.massagetherapycenter.be/winactie/, met volgende informatievelden:

E-mail
Voornaam
Familienaam
Telefoonnummer
Gemeente

De deelnemer die het meest originele antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag wint de prijs. De antwoorden worden beoordeeld door een externe jury van afgevaardigden van partnerorganisaties van Geert De Vuyst.

Deze winactie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Bij deelname zal iedere deelnemer Geert De Vuyst, evenals Facebook, vrijwaren voor elke aanspraak die zijn oorsprong vindt in de deelname aan deze wedstrijd.

Deelnemen aan de wedstrijd is kosteloos.

De winnaars zullen ten laatste op 15 januari 2018 telefonisch op de hoogte worden gebracht via het telefoonnummer opgegeven bij de inschrijving. De resultaten van de wedstrijd zullen tevens beschikbaar zijn op de website van Geert De Vuyst op het adres https://www.massagetherapycenter.be/winactie/. De winnaar zal de prijs afhalen, na telefonische afspraak, binnen de een (1) maand na deze melding. Een winnaar verliest zijn recht op de prijs, indien hij/zij geen afspraak maakt binnen de een (1) maand na deze melding, of indien de winnaar zich niet wenst vrij te maken of zich niet kan vrijmaken tijdens de openingsuren van de organisator.

De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

De deelnamevoorwaarden zijn duidelijk uiteengezet op de webpagina https://www.massagetherapycenter.be/winactie/

Door deelname aan de wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

De wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die in België woonachtig zijn, met uitzondering van de personeelsleden en medewerkers van Geert De Vuyst zelf en van de ondernemingen die door Geert De Vuyst bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, evenals de gezinsleden die op hetzelfde adres wonen als deze uitgesloten personen.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van leesbare, correcte, actuele en complete informatie.

Indien een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders of voogd te beschikken en dient deze goedkeuring, op eerste verzoek van Geert De Vuyst, voorgelegd te worden.

Inzendingen dienen ons te bereiken uiterlijk 31 december 2017 23u59. Laattijdige inzendingen worden niet in aanmerking genomen. De datum waarop de deelnemer het online deelnameformulier instuurt geldt als bewijs.

In geval Geert De Vuyst het vermoeden heeft van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt het zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Geert De Vuyst uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toestemming aan Geert De Vuyst om tot publicatie op de website https://www.massagetherapycenter.be/ evenals op de Facebookpagina https://www.facebook.com/massagetherapycenterBE/ van zijn/haar voornaam en familienaam over te gaan als hij/zij tot de winnaars van de wedstrijd behoort.

Geert De Vuyst houdt zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien onvoorzienbare omstandigheden dit vereisen of noodzakelijk maken. Geert De Vuyst kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Bijgevolg kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Geert De Vuyst is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van elektronische communicatiediensten of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen nooit ingeroepen worden als grond voor enige verplichting in hoofde van Geert De Vuyst.

De algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Geert De Vuyst website, zoals beschikbaar op de pagina’s https://www.massagetherapycenter.be/algemene-voorwaarden/ en https://www.massagetherapycenter.be/privacybeleid/, maken integraal deel uit van dit wedstrijdreglement.

De persoonsgegevens die Geert De Vuyst verzamelt van de deelnemers worden opgenomen in een bestand dat voor direct mailing kan aangewend worden door Geert De Vuyst, conform de bepalingen in het Privacybeleid.

Alle betwistingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Geert De Vuyst.

Over dit wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt uitsluitend correspondentie gevoerd via e-mail en niet via brief noch telefoon.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties met betrekking op deze wedstrijd gelden als aanvulling op dit reglement. Alle beslissingen van Geert De Vuyst zijn steeds zonder enig verhaal.